1. Trang chủ
  2. Thư viện
  3. Tin công nghệ
  4. Bảo mật thông tin là thách thức lớn trong kỉ nguyên 4.0

Bảo mật thông tin là thách thức lớn trong kỉ nguyên 4.0

Ngày đăng: 02:22 17/05/2018
Lượt xem:600
Cỡ chữ
Trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, công tác văn thư, lưu trữ cũng như chính sách quản lý sẽ thay đổi như thế nào? Cơ hội và thách thức đặt ra đối với công tác văn thư, lưu trữ là gì?

Những thách thức mà cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang tác động tới mọi mặt đời sống kinh tế, ngành Văn thư, Lưu trữ có thể biến thành cơ hội mới cho nền kinh tế nước nhà.

Cuộc Cách mạng 4.0 sẽ sản sinh ra một lượng dữ liệu lớn để nâng cao chất lượng, hàm lượng trí tuệ trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động kinh tế, văn hóa, giáo dục của đất nước.
Bên cạnh đó, xu hướng và tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đến môi trường thông tin số;

quản lý lưu trữ trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, những tác động của Internet đến công tác văn thư, lưu trữ hay vai trò của Big Data và quản lý tài liệu điện tử cũng đã được đem ra thảo luận.


Vì vậy, phải xây dựng quy trình soạn - duyệt văn bản mẫu hóa, chuẩn hóa văn bản. Công tác đào tạo nguồn nhân lực cũng cần thay đổi với khung chương trình mới mang đặc trưng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Môi trường mạng, an toàn, bảo mật thông tin cũng là thách thức lớn với Ngành Lưu trữ, để quản lý văn bản, tài liệu điện tử cần đầu tư nguồn kinh phí lớn, phải thường xuyên cập nhật nếu không sẽ lạc hậu…

Ngoài ra, để biến thách thức thành cơ hội, chúng ta cần phải nâng cao nhận thức, tạo lập thói quen làm việc gắn với công nghệ; tích hợp chữ ký số; sớm ban hành Quyết định của Thủ tướng quy định danh mục văn bản điện tử và Thông tư về quản lý văn bản, hồ sơ điện tử tiến tới hình thành hình thái mới "Văn thư- lưu trữ điện tử".

Bình luận Facebook
Bình luận Form
Đánh giá trung bình
Có (0 ) lượt đánh giá
5 sao (5)
4 sao (4)
3 sao (3)
2 sao (2)
1 sao (1)

Đánh giá

bình luận
i-tech Average rating: 0 0
Các bài viết khác

10 lý do khiến bạn muốn đăng ký học CNTT ngay.

Ngày đăng: 29/05/2018 Lượt xem: 187

VÌ SAO NÊN CHỌN HỌC NGÀNH CNTT

Ngày đăng: 29/05/2018 Lượt xem: 926

Triển vọng ngành Công nghệ thông tin

Ngày đăng: 29/05/2018 Lượt xem: 504

Vì sao nên chọn ngành CNTT

Ngày đăng: 23/05/2018 Lượt xem: 892

I-tech "Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp"

Đăng ký tư vấn