THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ

Ưu đãi 30% khóa học

Tặng ngay 5.000.000đ khi đăng kí nhóm 3-5 người

SẴN SÀNG NHẬN CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ
VỚI CƠ HỘI NHẬN LƯƠNG 1000$

ĐĂNG KÝ NGAY

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO VIỆN ĐÀO TẠO CNTT QUỐC TẾ I-TECH

Học tập trên mô hình Hệ thống dự án thực tế.

Thực hành trên thiết bị thật trực quan.

Giảng viên có kinh nghiệm triển khai nhiều dự án

Nhận chứng chỉ chính hãng tại TT khảo thí VUE.ss

LỢI ÍCH KHI HỌC Ở I-TECH

MUA 1 HỌC 4

GIỚI HẠN HỌC VIÊN, CẦM TAY CHỈ VIỆC

HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH, THẢO LUẬN CÙNG CHUYÊN GIA

GIỚI THIỆU VIỆC LÀM KHI HỌC XONG

HOÀN TIỀN SAU 2 BUỔI HỌC NẾU KHÔNG HÀI LÒNG

KHÓA HỌC MANG LẠI NHỮNG GÌ SAU KHI HỌC ?

Nắm vững kiến thức về bảo mật.

Cài đặt và cấu hình được các công cụ phân tích lỗ hổng.

Nắm được các kỹ năng rà quét và bóc gỡ mã độc trên hệ thống. Phân tích, điều tra nguồn gốc khi bị tấn công.

Xây dựng hệ thống 24/7, bảo trì, phục hồi và sao lưu hệ thống mạng.

nội dung khóa học

CHFI

Thông tin chi tiết >>>

MODULE 1

KỸ THUẬT PHÂN TÍCH XÂM NHẬP AN TOÀN THÔNG TIN

1

Phương pháp khôi phục mật khẩu quản trị trên HĐH Windows.

Chi tiết >>
2

Tấn công điều hướng DHCP và khai thác thông tin đăng nhập website.

Chi tiết >>
3

Điều hướng ARP và khai thác kết nối RDP ( Remote Desktop ).

Chi tiết >>
4

Khai thác lỗ hổng EnternalBlue - DoublePulsar trên Windows 7.

Chi tiết >>
5

SMBLoris - tấn công từ chối dịch vụ máy chủ Windows.

Chi tiết >>
6

Tấn công bằng mã độc với Shellter và Metasploit.

Chi tiết >>
7

Nâng quyền hệ thống bằng phương pháp UAC Token Manipulaiton.

Chi tiết >>
8

Vô hiệu hóa Windows Firewall và Windows Defender từ xa.

Chi tiết >>
9

Dùy trì kết nối - persistence backdoor với Netcat.

Chi tiết >>
10

Dùy trì kết nối - persistence backdoor phương pháp RDP - Untilman.

Chi tiết >>
11

Truy xuất mật khẩu đăng nhập trên Windows.

Chi tiết >>
12

Truy xuất thông tin lưu trữ trên trình duyệt Google Chrome.

Chi tiết >>
13

Bypass bộ lọc Firewall/Proxy bằng Tor Proxychains.

Chi tiết >>
14

Bypass cơ thế IDS bằng phương pháp Session Tunneling.

Chi tiết >>
15

Tấn công websitee - phương pháp Shell Upload.

Chi tiết >>
16

Tấn công websitee - phương pháp XSS Stored.

Chi tiết >>
17

Tấn công websitee - phương pháp SQL injection.

Chi tiết >>
18

Tấn công CSDL - khai thác MSSQL Server 2014.

Chi tiết >>
19

Tấn công mạng không dây Wifi bằng Aircrack.

Chi tiết >>
20

Chiếm quyền điều khiển thiết bị di động Android bằng mã độc.

Chi tiết >>

MODULE 2

ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG

1

Giới thiệu về điều tra tội phạm mạng máy tính.

Chi tiết >>
2

Quy trình điều tra máy tính.

Chi tiết >>
3

Nghiên cứu và làm chủ máy tính.

Chi tiết >>
4

Các dấu hiệu số xác định hệ thống bị tấn công.

Chi tiết >>
5

Các bước xử lí trong điều tra .

Chi tiết >>
6

Thực hành điều tra máy tính.

Chi tiết >>
7

Tìm hiểu về đĩa cứng và hệ thống quản lí tệp.

Chi tiết >>
8

Điều tra trên hệ điều hành Windows.

Chi tiết >>
9

Sao chép và thu thập dữ liệu.

Chi tiết >>
10

Khôi phục tập tin và phân vùng xóa.

Chi tiết >>
11

Điều tra tội phạm máy tính bằng phương pháp FTK.

Chi tiết >>
12

Điều tra tội phạm mạng máy tính phương pháp EnCase.

Chi tiết >>
13

Điều tra dựa trên các tệp ảnh.

Chi tiết >>
14

Phá mật khẩu chương trình ứng dụng.

Chi tiết >>
15

Ghi và xử lý nhật ký hệ thống.

Chi tiết >>
16

Điều tra mạng và kiểm tra nhật ký hệ thống, điều tra lưu lượng mạng .

Chi tiết >>
17

Điều tra tấn công mạng không dây.

Chi tiết >>
18

Điều tra tấn công Website .

Chi tiết >>
19

Kiểm soát thư điện tử và điều tra tôi phạm thư điện tử.

Chi tiết >>
20

Điều tra thiết bị di động.

Chi tiết >>
21

Viết báo cáo điều tra.

Chi tiết >>

MODULE 3

BẢO TRÌ VÀ CẤU HÌNH HỆ THỐNG GIÁM SÁT SAU VÁ LỖI

1

Cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Nagios.

Chi tiết >>
2

Cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát PRTG Network Monitor.

Chi tiết >>
3

Cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát SolarWinds .

Chi tiết >>
4

Cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát ISP Monitor.

Chi tiết >>
5

Cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Zabbix .

Chi tiết >>
6

Cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Resource Monitor.

Chi tiết >>
7

Cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Cacti.

Chi tiết >>
8

Cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát System Center Operation Manager.

Chi tiết >>
9

Cài đặt và cấu hình thiết bị giám sát Netmon Appliance .

Chi tiết >>

GIÁM SÁT

Thông tin chi tiết >>>

MODULE 1

GIÁM SÁT HỆ THỐNG VỚI PHẦN MỀM NAGIOS

1

Cài đặt Nagios Server .

Chi tiết >>
2

Giám sát máy chủ Linux với NRPE 2 .

Chi tiết >>
3

Giám sát máy chủ Windows với NSClient.

Chi tiết >>
4

Giám sát thiết bị mạng với SNMP.

Chi tiết >>
5

Thiết lập đồ thị với PNP4Nagios.

Chi tiết >>
6

Xây dựng Network Map với Nagvis.

Chi tiết >>
7

Cấu hình thông báo qua Email.

Chi tiết >>
8

Cấu hình thông báo qua SMS.

Chi tiết >>

MODULE 2

GIÁM SÁT HỆ THỐNG VỚI PHẦN MỀM ZABBIX

1

Cài đặt Zabbix Server .

Chi tiết >>
2

Cài đặt Agent trên Linux Server.

Chi tiết >>
3

Cài đặt Agent trên Windows Server.

Chi tiết >>
4

Giám sát thiết bị mạng qua SNMP.

Chi tiết >>
5

Xây dựng Network Map .

Chi tiết >>
6

Thiết lập đồ thị thời gian thực.

Chi tiết >>
7

Cấu hình thông báo qua Email.

Chi tiết >>
8

Cấu hình thông báo qua SMS.

Chi tiết >>

MODULE 3

GIÁM SÁT HỆ THỐNG VỚI PHẦN MỀM PRTG

1

Cài đặt PRTG .

Chi tiết >>
2

Giám sát máy chủ Linux với SSH .

Chi tiết >>
3

Giám sát máy chủ Windows với WMI .

Chi tiết >>
4

Giám sát thiết bị mạng qua SNMP .

Chi tiết >>
5

Thiết lập thông báo qua Email .

Chi tiết >>
6

Thiết lập thông báo qua SMS .

Chi tiết >>

FIREWALL

Thông tin chi tiết >>>

MODULE 1

FIREWALL MỀM PFSENCE

1

Giới thiệu, cài đặt và cấu hình Pfcense thành Firewall mềm .

Chi tiết >>
2

Chặn truy cập theo khu vực địa lý Proxy Quản trị mạng không dây .

Chi tiết >>
3

Hỗ trợ VLAN, Cân bẳng tải, VPN theo 4 giao thức.

Chi tiết >>
4

Giám sát/Phân tích mạng, Quản lý tên miền (DC), hỗ trợ tên miền động (DynDNS)

Chi tiết >>
5

Cho phép chạy song hành, failover, Tự động cập nhật black list. Tự động nâng cấp phiên bản.

Chi tiết >>

MODULE 2

FIREWALL CỨNG ASA 55xx

1

Giới thiệu về Firewall các loại Firewall Cứng ASA của Cisco .

Chi tiết >>
2

Cấu hình cơ bản trên ASA (Thực hiện cấu hình quản lý thiết bị bảo mật ASA với Telnet, SSH và HTTPS) .

Chi tiết >>
3

Cấu hình Cisco ASA bằng ASDM và CLI .

Chi tiết >>
4

Tường lửa tổng quan Cisco ASA.

Chi tiết >>
5

Cấu hình cơ bản Cisco ASA .

Chi tiết >>
6

Định cấu hình kết nối và định tuyến IP.

Chi tiết >>
7

Ghi nhật ký và giám sát.

Chi tiết >>
8

Dịch địa chỉ trên Cisco ASA.

Chi tiết >>
9

Kiểm soát truy cập Cisco ASA.

Chi tiết >>
10

Kiểm tra lưu lượng truy cập Cisco ASA.

Chi tiết >>

CEH

Thông tin chi tiết >>>

1

Introduction to Ethical Hacking .

Chi tiết >>
2

Footprinting and Reconnaissance .

Chi tiết >>
3

Scanning Networks .

Chi tiết >>
4

Enumeration .

Chi tiết >>
5

Vulnerability Analysis.

Chi tiết >>
6

System Hacking .

Chi tiết >>
7

Malware Threats.

Chi tiết >>
8

Sniffing.

Chi tiết >>
9

Social Engineering .

Chi tiết >>
10

Denial-of-Service .

Chi tiết >>
11

Session Hacking.

Chi tiết >>
12

Evading IDS, Firewalls, and Honeypots .

Chi tiết >>
13

Hacking Web Servers.

Chi tiết >>
14

Hacking Web Applications .

Chi tiết >>
15

SQL Injection .

Chi tiết >>
16

Hacking Wireless Networks .

Chi tiết >>
17

Hacking Mobile Platforms.

Chi tiết >>
18

IoT Hacking.

Chi tiết >>
19

Cloud Computing .

Chi tiết >>
20

Cryptography.

Chi tiết >>

CHUYÊN GIA SẼ ÐỒNG HÀNH CÙNG BẠN TRONG KHÓA HỌC NÀY

Giảng viên: Nguyễn Hoài Duy

Với hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông (ITC), đồng thời có 15 năm giảng dạy với chuyên ngành Quản trị mạng & Bảo mật hệ thống, TS. Nguyễn Hoài Duy trở thành chuyên gia bảo mật cho nhiều hệ thống Data Center lớn tại Việt Nam : ngân hàng Vietinbank, ngân hàng BIDV, Ngân hàng Vietcombank..
Hiện tại TS. Nguyễn Hoài Duy giữ chức vụ Viện trưởng Viện Đào tạo Công nghệ thông tin Quốc tế I-TECH, đồng thời là chuyên gia bảo mật của ngân hàng Vietinbank.
Tiến sỹ Nguyễn Hoài Duy tốt nghiệp tiến sỹ ngành Công nghệ thông tin tại Học viện hàng không Quốc gia Nga (MATI). Ông đã đạt được nhiều chứng chỉ chuyên nghiệp và uy tín như: CCIE, MCT, CHFI, VMware VCP.....

Giảng viên: Trần Nam Sơn

Có 8 năm kinh nghiệm triển khai, vận hành các hệ thống opensource.
* 1 năm kinh nghiệm triển khai hệ thống cho dự án chính phủ.
* 2 năm kinh nghiệm triển khai hệ thống tài chính cho khách hàng khu vực Châu Á Thái Bình Dương.
* 5 năm kinh nghiệm tư vấn, thiết lập, duy trì hệ thống cho các dự án offshore từ Nhật Bản.
* Có kinh nghiệm triển khai thực tế trên các hệ thống Cloud ( AWS, Azure, GCP) lớn nhất hiện nay
* Chứng chỉ: LPI, AWS Solution Architect.

Giảng viên: Nguyễn Tiến Mạnh

Có 8 năm kinh nghiệm triển khai, vận hành các hệ thống opensource.
* 1 năm kinh nghiệm triển khai hệ thống cho dự án chính phủ.
* 2 năm kinh nghiệm triển khai hệ thống tài chính cho khách hàng khu vực Châu Á Thái Bình Dương.
* 5 năm kinh nghiệm tư vấn, thiết lập, duy trì hệ thống cho các dự án offshore từ Nhật Bản.
* Có kinh nghiệm triển khai thực tế trên các hệ thống Cloud ( AWS, Azure, GCP) lớn nhất hiện nay
* Chứng chỉ: LPI, AWS Solution Architect.

HỌC VIÊN NÓI GÌ?

___ Hương Giang ___

Đây là một khóa học thực sự rất bổ ích, khóa học giúp mình hiểu sâu về an ninh mạng trong thời đại 4.0. Gíup mình có Khả năng phòng, chống tấn công mạng của hệ thống thông tin, ngăn chặn được các cuộc tấn công mạng. có thể ra ngoài làm việc rất tự tin. Môi trường học tập tốt trang thiết bị hiện đại, phòng học thoáng mát. Thầy cô trong viện đào tạo CNTT quốc tế I-TECH rất nhiệt tình, quan tâm đến học viên luôn sẵn sang giúp đỡ bất cứ khi nào mình có thắc mắc. Mình xin gửi lời cảm ơn tới Viện đào tạo CNTT quốc tế I-tech và các thầy cô đã cho em được trải nghiệm một khóa học thật sự bổ ích, chúc viện I-TECH ngày càng phát triển.

___ Duy Hưng ___

Lời đầu tiên tôi xin gửi lời cảm ơn đến Viện đào tạo CNTT quốc tế I-tech, và các thầy cô. Đã tạo ra một môi trường học tập và làm việc lí tưởng,ở -tech có đầy đủ trang thiết bị hiện đại, phòng học thoáng mát, sạch sẽ, thầy cô tâm huyết với công việc, tận tình với học viên. Khóa học Network Security in the Technological Revolution 4.0, đã giúp tôi hiểu rõ hơn về an ninh mạng, cách thức tấn công… nhờ đó tôi có thể biết cách phòng chống tấn công, sửa lỗi. Một lần nữa cảm ơn Thầy cô và Viện đào tạo CNTT quốc tế I-tech đã mang đến một khóa học bổ ích và môi trường học tập làm việc tốt.

Sở hữu Bộ khóa học An ninh mạng ngay hôm nay
với giá ưu đãi 30%

LỊCH KHAI GIẢNG

Mã Lớp Khai giảng Lịch học Thời gian

Để được ưu đãi học phí, bạn hãy điền đủ thông tin vào form đăng ký ở trên.
Phòng tuyển sinh của I-tech sẽ liên hệ lại với bạn để tư vấn cụ thể hơn về khóa học

Công ty Cổ phần Dịch vụ mạng Việt Nam JSC tuyển 20 đơn hàng tập sự Quản trị & Bảo mật yêu cầu có Chứng chỉ CCNA Công ty truyền thông Vn media tuyển 10 thực tập Quản trị mạng có chứng chỉ CCNA Trung tâm tin học InfoTech tuyển 15 tập sự Quản trị hệ thống có chứng chỉ CCNA