Chương trình đào tạo
  1. Trang chủ
  2. Thư viện
  3. Đào tạo chứng chỉ chính hãng

Đào tạo chứng chỉ chính hãng

Khóa học CEH

Khoá học bao gồm 18 chủ đề và 270 kỹ thuật tấn công phổ biến hiện nay mà bất kỳ một hacker mũ trắng nào cũng muốn nắm bắt để tăng cường các biện pháp an ninh thông tin cho tổ chức của họ. Để có thể chống lại các cuộc tấn công của hacker, chúng ta phải hiểu được các phương pháp mà hacker thường sử dụng. Khoá học trang bị cho người học các kiến thức, kĩ năng để có thể làm chủ được các phương pháp tấn công và có thể được sử dụng như một phương pháp thử nghiệm xâm nhập.
chi tiết

Khóa học ECSA/LPT

ECSA/LPT là lớp học không như các lớp học khác! Cung cấp thế giới thực hành thực trên kinh nghiệm thực tế.Lớp học chỉ tập trung sâu vào Kiểm tra sự xâm nhập và Hack nâng cao.Bao gồm việc kiểm tra ở tất cả cơ sở hạ tầng, các hệ điều hành và các môi trường ứng dụng hiện đại.
chi tiết

Khóa học CCNP

Khóa học CCNP do Viện Đào tạo CNTT Quốc tế I-Tech giảng dạy. Khóa học CCNP được xây dựng trên giáo trình chuẩn của Cisco. Sau khi hoàn thành khóa học, Học viên được thi và cấp chứng chỉ CCNP chính hãng.
chi tiết

Khóa học CCNA

Khóa học CCNA do Viện Đào tạo CNTT Quốc tế I-Tech giảng dạy. Khóa học CCNA được xây dựng trên giáo trình chuẩn của Cisco. Sau khi hoàn thành khóa học, Học viên có thể tự tin thi lấy chứng chỉ CCNA.
chi tiết

I-tech "Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp"

Đăng ký tư vấn