Giới thiệu
  1. Trang chủ
  2. Thư viện
  3. Giới thiệu I-Tech
  4. Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Sứ mệnh
Là Viện Đào tạo CNTT trong top đầu tại Hà Nội. Viện Đào tạo CNTT quốc tế I-Tech có sứ mệnh cung cấp các sản phẩm đào tạo chất lượng, các ứng dụng và chuyển giao những ứng dụng công nghệ tiên tiến. Đào tạo một nguồn nhân lực CNTT có kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành cũng như khả năng thích nghi cao trong môi trường làm việc thực tế doanh nghiêp trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới
Tầm nhìn
Viện Đào tạo Công nghệ thông tin quốc tế I-Tech đặt mục tiêu phát triển thành Viện Đào tạo đạt chất lượng đẳng cấp khu vực và quốc tế trong lĩnh vực CNTT. Mục tiêu trong thời gian tới, viện sẽ khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực giáo dục và triển khai dự án CNTT tại Việt Nam

 

Các bài viết khác

Giới thiệu chung

Ngày đăng: 31/05/2017 Lượt xem: 3.655

Văn hóa I-Tech

Ngày đăng: 31/05/2017 Lượt xem: 2.126

I-tech "Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp"

Đăng ký tư vấn