Sự kiện

Hội thảo CNTT An ninh mạng và bảo mật hệ thống

Công nghệ thông tin là một ngành đào tạo chính giàu kinh nghiệm ở Viện đào tạo CNTT quốc tế I-Tech vì vậy An ninh mạng và bảo vệ hệ thống luôn cần được cập nhật và phát triển.

29/06/2020

side banner side banner