Tin nội bộ

Cao đẳng Công nghệ Thông tin - Mô hình đào tạo ngược đầu tiên ở Việt Nam

GD&TĐ - “Chúng tôi không dạy bạn những mớ lý thuyết suông hay kiến thức công nghệ đã lỗi thời. Chúng tôi dạy bạn những gì doanh nghiệp ngoài kia cần ở bạn nhất”.

13/03/2020

side banner