Câu 1: Nếu bạn có một buổi tối rảnh thì bạn sẽ muốn làm gì hơn?
Câu 2: Mục nào sau đây mà bạn thường “nghía” qua đầu tiên khi lên mạng tìm kiếm thông tin?
Câu 3: Bạn thích làm gì nhất khi đi dự tiệc?
Câu 4: Nếu được tặng quà, bạn thích được tặng loại quà nào sau đây?
Câu 5: Bạn muốn làm gì nhất trong thời gian rảnh rỗi?
Câu 6: Nếu được chọn xem một bộ phim, bạn sẽ chọn loại phim nào sau đây?
Câu 7: Nếu tham gia vào một nhóm, bạn sẽ chọn…
Câu 8: Nếu bạn có cơ hội tham gia vào một chương trình thực tế, bạn sẽ chọn…
Câu 9: Bạn bè thường nói về bạn bằng cụm từ nào sau đây?
side banner side banner